Historiek

50 jaar TCMD

In 1969 werd onder impuls van ons – nog steeds actief – lid Jean Dewaerheid en op voorspraak van de toenmalige Machelse Gemeentesecretaris Frans Geerts, de feitelijke vereniging Tennisclub Machelen (TCM) opgericht, met drie stichtende leden.

De eigenlijke start van de ‘infrastructuur’, in het pas aangelegde gemeentelijk park, volgde echter pas in het jaar 1970. Begonnen werd er met 1 terrein (het huidige terrein 3), ondanks de aanvankelijk beloofde 2 terreinen, evenals een bergingsruimte. Van een (noemenswaardig) clubhuis met sanitair was destijds nog lang geen sprake.

Inmiddels waren er er al 30 leden toegetreden. Het was echter nog enkele jaren wachten tot de (eerste) kantine met kleedkamers en douches voor heren en dames werd gebouwd.

In 1979 trad Tennisclub Machelen-Diegem (TCMD) – de nieuwe benaming sedert de fusie met Diegem – en inmiddels ook van feitelijke vereniging naar VZW omgevormd – als één van de eerste clubs uit de regio toe tot de pas opgerichte Vlaamse Tennisvereniging (VTV), het huidige Tennis Vlaanderen. Hierdoor kon er ook met interclub worden gestart, aanvankelijk met slechts een handvol ploegen. De oorspronkelijk geplande twee terreinen waren intussen ook een feit.

Stap voor stap en dankzij een uitstekende samenwerking met de Gemeentelijke Overheid werd de club vervolgens steeds verder uitgebouwd. Twee terreinen werden er drie… en dan vier… en vijf. In een latere fase en op initiatief van het clubbestuur werd er dan beslist van de terreinen te herschikken met het oog op een latere overkapping van twee terreinen.

De indoorhal werd gerealiseerd in 2006 en was destijds omzeggens uniek in haar genre, omdat de zijpanelen tijdens het zomerseizoen konden worden weggenomen. Hierdoor kon het clubleven ook tijdens het winterseizoen blijven verder lopen en dienden de leden niet langer naar omliggende clubs uit te wijken.

Volgende mijlpaal was het jaar 2010 toen Tennisclub Machelen-Diegem haar 40-jarig bestaan mocht vieren, hetgeen gepaard ging met een grote festiviteit, in aanwezigheid van de Gemeentelijke Overheid, onze toenmalige sponsors en tal van clubleden.

En ook onze infrastructuur werd nog maar eens uitgebreid. Begin 2018 werd het toenmalige terrein 5 door de heraanleg van het gemeentelijk park geschrapt, maar liet de Gemeente wel twee nieuwe terreinen aanleggen, zodat onze leden nu over niet minder dan 6 velden (waarvan 4 met kunstlicht en 2 overkapt) beschikken. Dat was dan ook het moment om de nieuwe logische terreinnummering – en niet langer in volgorde van aanleg – door te voeren.

Bijna gelijklopend werd ook het oude clubhuis en sanitair gesloopt en werd het huidige moderne tennisgebouw gebouwd, hetwelk officieel werd ingehuldigd in het najaar van 2018. In de bouwfase werden ons evenwel containermodules voor kantine, sanitair en berging ter beschikking gesteld, zodat het clubleven nooit onderbroken moest worden.

TCMD voert ook al jarenlang het kwaliteitlabel ‘Jeugdvriendelijke Tennisclub (JVTC)’, een titel die de uitstekende werking van onze tennisschool met gediplomeerde trainers staaft, en dit nu al ononderbroken sedert 2005. Maar naast tennislessen, stages en competitie wordt er ook tijd gemaakt voor andere ludieke activiteiten rond thema’s als Halloween, Sinterklaas of Carnaval.

Het ledenaantal van onze vereniging schommelt op jaarbasis rond de 300 personen, waarvan 1/3 jeugdleden zijn.

In de interclubs is TCMD is meestal vertegenwoordigd met een twintigtal ploegen, zowel bij de volwassenen als bij de jeugd, waarbij voor de start van de competitie ook vaste trainingsuren per ploeg worden voorzien. Ook richten we al jarenlang onze klassieke open tornooien in (enkel, jeugd en dubbel) en sinds 2019 ook een open winterdubbeltornooi.

Maar ook onze minder competitiegerichte leden komen op TCMD aan bod. Onze uitgebreide activiteitenkalender voorziet tal van mogelijkheden met diverse zondagnamiddagactiviteiten, clubkampioenschappen, winterdubbels, cardiotennis en sinds kort ook (recreatieve) najaarsinterclub. En uiteraard is het ook gezellig toeven in ons clubhuis met enthousiaste uitbaters!

En tenslotte… 2020… een nieuwe mijlpaal… jubileum 50 jaar TCMD… waarbij het getal 50 als een rode draad door 2020 zal lopen… We zijn begonnen met een Fifties Party, de Retro Tennis stijl jaren 50 volgt in maart en de klapper wordt onze 50 jaar viering in oktober.

Naar de toekomst toe – en na de festiviteiten – is de aanleg van 2 padelvelden, een tweede overkapping (van 2 terreinen) en het plaatsen van verlichting op terrein 5 en 6 de nieuwe streefdoelen.

Namens de Raad van Bestuur